хайван

  • 131койрык — 1. Хайван гәүдәсенең арткы өлешендәге өстәмә үсенте яки очлаеп беткән арткы өлеш. Гәүдәнең арткы өлешендә бер учма каурыйлар (кошларда) 2. күч. Оча торган аппаратларның очлаеп беткән арткы өлеше. Гомумән нәр. б. арткы өлеше, арткы ягы, арткы… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 132койты — (КОЙТЫЛАНУ) – Начар, яман. Ямьсез, холыксыз, әшәке (кешегә карата). Артык хәлсез, кечкенә (хайван тур.) …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге